Giải bài 10.6 trang 91 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước của bể dâng cao 0,8 m a) Tính chiều rộng của bể nước. b) Người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Đề bài

Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít nước thì mực nước của bể dâng cao 0,8 m

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

-Tính thể tích nước đổ vào

-Tính chiều rộng bể nước \(b = V:\left( {a.h} \right)\)

b)

-Tính thể tích bể nước

-Tính chiều cao của bể: \(h = V:\left( {a.b} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) 

Thể tích nước đổ vào:

\(120.20 = 2400\left( l \right) = 2,4\left( {{m^3}} \right)\)

Chiều rộng của bể nước:

\(2,4:\left( {2.0,8} \right) = 1,5\left( m \right)\)

b) 

Thể tích của bể nước:

\(2400 + \left( {60.20} \right) = 3600\left( l \right) = 3,6\left( {{m^3}} \right)\)

Chiều cao của bể nước:

\(h = \frac{V}{{a.b}} = \frac{{3,6}}{{2.1,5}} = 1,2\left( m \right)\) 


Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí