Bài 26. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến trang 31 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 31, 32

Tìm tổng của hai đa thức: x^3 – 5x + 2 và x^3 – x^2 +6x – 4.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 32, 33

Cho hai đa thức P = x^4 + 3x^3 – 5x^2 + 7x và Q = -x^3 + 4x^2 – 2x +1 Tìm hiệu P – Q bằng cách bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các hạng tử cùng bậc và thu gọn.

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 33

Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc: x^2 – 3^x + 2 và 4x^3 – x^2 + x - 1

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 33

Tìm hiệu sau theo cách đặt tính trừ: (- x^3 – 5x + 2) – (3x + 8)

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 33

Cho hai đa thức:

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 33

Cho các đa thức: Tính A + B + C; A – B + C và A – B – C

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 33

Bạn Nam được phân công mua một số sách làm quà tặng trong buổi tổng kết cuối năm học của lớp. Nam dự định mau ba loại sách với giá bán như bảng sau. Giả sử Nam cần mua x cuốn sách khoa học, x+8 cuốn sách tham khảo và x + 5 cuốn truyện tranh. a) Viết các đa thức biểu thị số tiền Nam phải trả cho từng loại sách. b) Tìm đa thức biểu thị tổng số tiền Nam phải trả để mua số sách đó.

Xem lời giải

Bài 7.17 trang 33

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 65 m, người ta định làm một bể bơi có chiều rộng là x nét, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sơ đồ và kích thước cụ thể (tính bằng mét) đươc cho trong Hình 7.1. Tìm đa thức ( biến x): a) Biểu thị diện tích bể bơi b) Biểu thị diện tích mảnh đất c) Biểu thị diện tích phần đất xung quanh bể bơi.

Xem lời giải