Bài 20. Tỉ lệ thức trang 4 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.4 trên 101 phiếu
Lý thuyết Tỉ lệ thức

Định nghĩa tỉ lệ thức

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 5,6

Lá quốc kì cắm trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, Hà Giang có chiều rộng 6 m, chiều dài 9 m. Lá quốc kì bố Linh treo tại nhà mỗi dịp lễ có 0,8 m, chiều dài 1,2 m. a) Tính tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của mỗi lá cờ. Viết kết quả này dưới dạng phân số tối giản. b) So sánh hai tỉ số nhận được.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 6,7

Quay trở lại tỉ lệ thức tìm được ở HĐ 1:

Xem lời giải

Bài 6.1 trang 7

Thay tỉ số sau đây bằng tỉ số giữa các số nguyên:

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 7

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau rồi lập tỉ lệ thức:

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 7

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 7

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 14.(-15)= (-10).21

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 7

Để pha nước muối sinh lí, người ta cần pha theo đúng tỉ lệ. Biết rằng cứ 3 l nước tinh khiết thì pha với 27 g muối. Hỏi nếu có 45 g muối thì cần pha với bao nhiêu lít nước tinh khiết để được nước muối sinh lí?

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 7

Để cày hết một cánh đồng trong 14 ngày phải sử dụng 18 máy cày. Hỏi muốn cày hết cánh đồng đó trong 12 ngày thì phải sử dụng bao nhiêu máy cày? ( Biết năng suất của các máy cày là như nhau)?

Xem lời giải