Chương I. Số hữu tỉ

Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu
Lý thuyết Tập hợp các số hữu tỉ

1. Khái niệm số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 6, 7

Tính chỉ số WHtR của ông An và ông Chung....Ta có thể viết ....Giải thích vì sao các số ....Mỗi điểm A,B,C trên trục số Hình 1.4 biểu diễn số hữu tỉ nào?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 8

Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số rồi so sánh:...Biểu diễn hai số hữu tỉ -1,5 và ....Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ bé đến lớn...Em hãy giải bài toán mở đầu.

Xem lời giải

Bài 1.1 trang 9

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 9

Tìm số đối của các số hữu tỉ sau:

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 9

Các điểm A,B,C,D (H.1.7) biểu diễn những số hữu tỉ nào?

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 9

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ -0,625? b) Biểu diễn số hữu tỉ -0,625 trên trục số.

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 9

So sánh: a) -2,5 và -2,125;

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 9

Tuổi thọ trung bình dự kiến của những người sinh năm 2019 ở một số quốc gia được cho trong bảng sau

Xem lời giải

Lý thuyết Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

1. Cộng và trừ hai số hữu tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 10

Giả sử một khinh khí cầu bay lên từ mặt đất theo chiều thẳng đứng với vận tốc 0,8 m/s trong 50 giây. Sau đó nó giảm dần độ cao với vận tốc 5/9 m/s. Hỏi sau 27 giây từ khi hạ độ cao, khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 10,11,12

Nhắc lại quy tắc cộng và trừ hai phân số rồi thực hiện phép tính:...Viết các hỗn số và số thập phân trong phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:..

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 12, 13

Viết các hỗn số và số thập phân trong các phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:...Tính: ...Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 13

Tính: a) -6/18 + 18/27;b)..

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 13

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 13

Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 13

Tính một cách hợp lí. 0,65.78 + 2 1/5.2020 + 0,35.78 - 2,2.2020

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 13

Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 14

So sánh: a) 123/7 và 17,75 b) -65/9 và -7,125.

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 15

Bảng sau cho biết các điểm đông đặc và điểm sôi của sáu nguyên tố được gọi là khí hiếm.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất