Giải bài 1.2 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Tìm số đối của các số hữu tỉ sau:

\(a) - 0,75;b)6\frac{1}{5}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của số hữu tỉ \(\frac{a}{b}\) là số hữu tỉ \(\frac{{ - a}}{b}\)

Lời giải chi tiết

a) Số đối của -0,75 là 0,75

b) Số đối của \(6\frac{1}{5}\)\( - 6\frac{1}{5}\)


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm