Giải bài 1.5 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

So sánh:

a) -2,5 và -2,125;                     b) \( - \frac{1}{{10000}}\) và \(\frac{1}{{23456}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Nếu a < b thì –a > -b

b) Sử dụng tính chất bắc cầu: Nếu a < b; b < c thì a < c

Lời giải chi tiết

a) Vì 2,5 > 2,125 nên -2,5 < -2,125

b) Vì \( - \frac{1}{{10000}}\)< 0 và 0 < \(\frac{1}{{23456}}\)nên \( - \frac{1}{{10000}}\) < \(\frac{1}{{23456}}\)

Chú ý: Số hữu tỉ âm luôn nhỏ hơn số hữu tỉ dương.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm