Bài 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ trang 16 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.2 trên 226 phiếu
Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 16, 17

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa rồi chỉ ra cơ số và số mũ của lũy thừa đó. a) 2.2.2.2;b) 5.5.5...Thực hiện phép tính:...

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 17, 18

Tính và so sánh:... Viết kết quả của các phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 18

Viết số 2^2^3 dưới dạng lũy thừa cơ số 2 ....Viết các số ...Cho hình vuông như Hình 1.12. Em hãy thay mỗi dấu “?” bằng một lũy thừa của 2, biết các lũy thừa trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 18

Viết các số 125; 3 125 dưới dạng lũy thừa của 5.

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 18

Viết các số ....dưới dạng lũy thừa cơ số 1/3

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 18

Thay mỗi dấu “?” bởi một lũy thừa của 3, biết rằng từ ô thứ ba, lũy thừa cần tìm là tích của hai lũy thừa ở hai ô liền trước.

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 19

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 19

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ.

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 19

Tính:

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 19

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời bằng khoảng 1,8. 10^8 km. Khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời khoảng 7,78.10^8 km. Hỏi khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời? (Theo solarsystem.nasa.gov)

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 19

Bảng thống kê dưới đây cho biết lượng khách quốc tế đến thăm Việt Nam trong năm 2019.

Xem lời giải