Giải bài 1.21 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) \({( - 3)^8}\) biết \({( - 3)^7} =  - 2187\)

b) \({\left( { - \frac{2}{3}} \right)^{12}}\) biết \({\left( { - \frac{2}{3}} \right)^{11}} = \frac{{ - 2048}}{{177147}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: \({x^m} = {x^{m - 1}}.x\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a){( - 3)^8} = {( - 3)^7}.( - 3) =  - 2187.( - 3) = 6561\\b){\left( { - \frac{2}{3}} \right)^{12}} = {\left( { - \frac{2}{3}} \right)^{11}}.\left( { - \frac{2}{3}} \right) = \frac{{ - 2048}}{{177147}}.\frac{{ - 2}}{3} = \frac{{4096}}{{59049}}\end{array}\)


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm