Bài 31. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác trang 59 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.3 trên 127 phiếu
Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 60

Quan sát ê ke có góc

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 61,62

Quan sát tam giác ABC trong Hình 9.4

Xem chi tiết

Bài 9.1 trang 62

Cho tam giác ABC có A = 105, B = 35 a) Tìm cạnh lớn nhất của tam giác ABC. b) Tam giác ABC là tam giác gì?

Xem chi tiết

Bài 9.2 trang 62

Trong Hình 9.6 có hai đoạn thẳng BC và DC bằng nhau, D nằm giữa A và C. Hỏi kết luận nào trong các kết luận sau là đúng? Tại sao?

Xem chi tiết

Bài 9.3 trang 62

Trong tam giác cân có một góc bằng 96 độ, hỏi cạnh lớn nhất của tam giác cân đó là cạnh bên hay cạnh đáy? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 9.4 trang 62

Ba bạn Mai, Việt, Hà đi đến trường tại địa điểm D lần lượt theo ba con đường AD, BD và CD ( H.9.7). Biết rằng ba điểm A,B,C cùng nằm trên một đường thẳng, B nằm giữa A và C,ACD là góc tù. Hỏi bạn nào đi xa nhất, bạn nào đi gần nhất? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 9.5 trang 62

Ba địa điểm A, B, C là ba đỉnh của một tam giác ABC với tù, AC = 500 m. Đặt một loa truyền thanh tại một điểm nằm giữa A và B thì tại C có thể nghe thấy tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là 500 m?

Xem chi tiết