Bài 19. Biểu đồ đoạn thẳng trang 100 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.2 trên 82 phiếu
Lý thuyết Biểu đồ đoạn thẳng

1. Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 100, 101

Biểu đồ Hình 5.23 cho biết thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong các năm từ 2016 đến 2020.

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 101, 102, 103

Quan sát biểu đồ (H.5.21)

Xem lời giải

Câu hỏi mục 3 trang 103, 104

Bảng thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên chạy cự li 1 500 m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7.

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 105

Biểu đồ Hình 5.32 cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2009.

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 105

Biểu đồ Hình 5.33 cho biết số dân của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mĩ và châu Âu trong một số năm.

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 105

Bảng sau cho biết nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội vào một ngày mùa thu.

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 105

Số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ năm 2013 đến 2020 được cho như sau: 36 42 15 25 35 32 20. a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên. b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm?

Xem lời giải