Giải mục 3 trang 103, 104 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Bảng thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên chạy cự li 1 500 m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 4

Bảng thống kê sau đây cho biết thành tích của một vận động viên chạy cự li 1 500 m trong thời gian luyện tập từ tuần 1 đến tuần 7.

Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng số liệu trên.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng số liệu đã cho vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Lời giải chi tiết:

Thử thách nhỏ

Cho hai biểu đồ biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua các năm (H.5.31).

Theo em, để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ nào?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ và chọn biểu đồ thấy rõ độ dốc của biểu đồ hơn.

Lời giải chi tiết:

Để thấy rõ hơn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, ta nên dùng biểu đồ D vì nó thấy rõ độ dốc của biểu đồ hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm