Giải bài 5.11 trang 105 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Biểu đồ Hình 5.33 cho biết số dân của ba châu lục gồm châu Phi, châu Mĩ và châu Âu trong một số năm.

a) Cho biết xu hướng tăng, giảm về số dân của mỗi châu lục theo thời gian.

b) Trong ba châu lục trên, châu lục nào có số dân cao nhất, thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980?

c) Từ năm 1950 đến 1980, số dân của châu lục nào tăng chậm nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a)      Dân số của của cả 3 châu lục đều tăng theo thời gian.

b)      Trong 3 châu lục trên, Châu Âu có dân số cao nhất, Châu Phi có có dân số thấp nhất trong các năm từ 1950 đến 1980.

c)      Từ năm 1950 đến 1980, số dân của Châu Âu tăng chậm nhất.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm