Giải bài 5.10 trang 105 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Biểu đồ Hình 5.32 cho biết kỉ lục thế giới về thời gian chạy cự li 100 m trong các năm từ 1912 đến 2009.

a) Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là bao nhiêu giây?

b) Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được bao nhiêu giây?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ Hình 5.32 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a)      Kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đạt được ở năm 1991 là 9,86 giây.

b)      Từ năm 1912 đến 2009, kỉ lục thế giới về chạy cự li 100 m đã giảm được:

10,6 – 9,58 = 1,02 (giây)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm