Giải mục 1 trang 100, 101 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Biểu đồ Hình 5.23 cho biết thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong các năm từ 2016 đến 2020.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Biểu đồ Hình 5.23 cho biết thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong các năm từ 2016 đến 2020.

a) Xác định tên biểu đồ, các trục, đơn vị trên các trục.

b) Em hãy cho biết mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thông tin gì.

Phương pháp giải:

Các thành phần của biểu đồ đoạn thẳng gồm:

• Trục ngang biểu diễn thời gian;

• Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm;

• Mỗi điểm biểu diễn giá trị của đại lượng tại một thời điểm. Hai điểm liên tiếp được nối với nhau bằng một đoạn thẳng.

• Tiêu đề của biểu đồ thường ở dòng trên cùng.

Lời giải chi tiết:

a)      Tên biểu đồ: Biểu đồ thứ hạng của bóng đá nam Việt.

Trục đứng biểu diễn thứ hạng, trục ngang biểu diễn thời gian (năm).

b)      Mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn thứ hạng của bóng đá nam Việt Nam tại năm tương ứng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm