Giải mục 2 trang 101, 102, 103 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Quan sát biểu đồ (H.5.21)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Quan sát biểu đồ (H.5.21)

Em hãy thống kê số dân của Việt Nam từ năm 1979 đến năm 2019 bằng cách hoàn thành bảng sau:

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ và điền số dân của Việt Nam các năm 1989, 2009, 2019 vào bảng trên.

Lời giải chi tiết:

HĐ 2

Số dân của Việt Nam tăng hay giảm qua các năm từ 1979 đến 2018?

Phương pháp giải:

Quan sát bảng đã hoàn thành ở HĐ1 rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Số dân của Việt Nam tăng qua các năm từ 1979 đến 2018.

Luyện tập 2

Biểu đồ Hình 5.25 cho biết số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong những năm gần đây.

a) Năm 2018 có bao nhiêu lượt khách quốc tế đến Việt Nam?

b) Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng hay giảm?

c) Em có biết vì sao số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 lại giảm mạnh không?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ Hình 5.25 và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a)      Năm 2018 có 15,5 triệu lượt lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

b)      Từ năm 2015 đến năm 2019, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng tăng.

c)      Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020 giảm mạnh vì dịch Covid 19.

Luyện tập 3

Biểu đồ Hình 5.27 cho biết tỉ lệ học sinh biết bơi của hai tỉnh A, B trong các năm từ 2016 đến 2020.

Em có nhận xét gì về tỉ lệ học sinh biết bơi của hai tỉnh A và B từ năm 2016 đến 2020?

Trong giai đoạn này, tỉnh nào có tỉ lệ học sinh biết bơi tăng nhanh hơn?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ Hình 5.27 và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ học sinh biết bơi của hai tỉnh A và B từ năm 2016 đến 2020 đều tăng.

Trong giai đoạn này, tỉnh A có tỉ lệ học sinh biết bơi tăng nhanh hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm