Giải bài 5.13 trang 105 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Số trận thắng của một đội bóng trong 8 năm từ năm 2013 đến 2020 được cho như sau:

36   42  15  23   25  35  32  20.

a) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dãy số liệu trên.

b) Cho biết số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng tăng hay giảm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ và quan sát biểu đồ vừa vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a)

b) Số trận thắng của đội bóng này trong các năm có xu hướng giảm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm