Giải bài 5.14 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong mỗi trường hợp sau và cho biết mỗi dữ liệu thu được thuộc loại nào?

a) Mức độ thường xuyên tập thể dục buổi sáng của các bạn trong lớp (rất thường xuyên, thường xuyên, không thường xuyên)

b) Phương tiện giao thông các bạn trong lớp sử dụng đến trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các phương pháp thu thập dữ liệu thường thấy: lập phiếu hỏi, phỏng vấn, làm thí nghiệm, lấy số liệu từ sách, báo, internet,…

Dữ liệu gồm:

+ Số liệu

+ Dữ liệu không phải là số: gồm loại có thể sắp thứ tự và không thể sắp thứ tự

Lời giải chi tiết

a) Phương pháp thu thập dữ liệu: lập phiếu hỏi

Dữ liệu không phải là số, có thể sắp thứ tự

b) Phương pháp thu thập dữ liệu: lập phiếu hỏi hoặc phỏng vấn

Dữ liệu không phải là số, không thể sắp thứ tự


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải bài 5.15 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

    Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không? a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả; b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát

  • Giải bài 5.16 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

    Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này. Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó

  • Giải bài 5.17 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

    Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.