Giải bài 5.16 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Biểu đồ Hình 5.36 được trích từ báo cáo tổng kết của một tỉnh về thể trạng học sinh Trung học cơ sở tại tỉnh này.

Một trường Trung học cơ sở của tỉnh có 1500 học sinh. Em hãy ước lượng tỉ lệ học sinh béo phì của trường đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc biểu đồ, xác định tỉ lệ học sinh béo phì

- Muốn tìm a% của b ta tính \(b.\frac{a}{{100}}\).

Lời giải chi tiết

Số học sinh béo phì chiếm 15% tổng số học sinh

Số học sinh béo phì ở trường Trung học cơ sở đó là khoảng : 1500 . 15% = 225 (học sinh)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu