Giải bài 5.15 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Các dữ liệu thu được trong mỗi trường hợp sau có đảm bảo tính đại diện không?

a) Để xác định sức bật cao của học sinh khối 7, giáo viên đã yêu cầu các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ bật cao và ghi lại kết quả;

b) Để khảo sát ý kiến của học sinh về quy định mới, nhà trường đã chọn ngẫu nhiên một số học sinh khối 7 và phát phiếu khảo sát

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các dữ liệu thu thập ngẫu nhiên của đối tượng cần khảo sát đảm bảo tính đại diện

Lời giải chi tiết

a) Không đảm bảo tính đại diện vì sức bật của các học sinh trong câu lạc bộ bóng rổ không đại diện cho sức bật của toàn bộ học sinh khối 7

b) Đảm bảo tính đại diện vì các học sinh được chọn khảo sát là ngẫu nhiên


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu