Giải bài 5.17 trang 107 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn nhiệt độ không khí trung bình tại Hà Nội trong 6 năm từ 2014 đến 2019.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu