Chương IX. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Bình chọn:
4 trên 23 phiếu
Lý thuyết quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Bất đẳng thức tam giác

Xem chi tiết

Lý thuyết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Khái niệm về đường vuông góc và đường xiên

Xem chi tiết

Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Xem chi tiết

Bài 9.36 trang 84

Cho tam giác ABC có

Xem chi tiết

Bài 9.31 trang 83

Chứng minh rằng tam giác có đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ cùng một đỉnh trùng nhau là một tam giác cân.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 77,78,79

Vẽ tam giác ABC ( không tù) và ba đường trung trực của các đoạn BC, CA, AB. Quan sát hình và cho biết ba đường trung trực đó có cùng đi qua một điểm hay không?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 72

Mỗi tam giác có mấy đường trung tuyến?

Xem chi tiết

Bài 9.14 trang 71

Hãy giải thích: Nếu M là một điểm tùy ý nằm trên cạnh BC hoặc cạnh CD của hình vuông ABCD thì độ dài đoạn thẳng AM luôn lớn hơn hoặc bằng độ dài cạnh của hình vuông đó. (H.9.21)

Xem chi tiết

Câu hỏi trang 66,67,68

Cho hai bộ ba thanh tre nhỏ có độ dài như sau: Bộ thứ nhất: 10 cm, 20 cm, 25 cm. Bộ thứ hai: 5 cm, 15 cm, 25 cm. Em hãy ghép và cho biết bộ nào ghép được thành một tam giác.

Xem chi tiết

câu hỏi trang 63,64

Cho điểm A không nằm trên đường thẳng d. a) Hãy vẽ đường vuông góc AH và một đường xiên AM từ A đến d. b) Em hãy giải thích vì sao AH < AM

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 1 trang 60

Quan sát ê ke có góc

Xem chi tiết

Bài 9.37 trang 84

Cho tam giác ABC ( AB > AC). Trên đường thẳng chứa cạnh BC, lấy điểm D và điểm E sao cho B nằm giữa D và C, C nằm giữa B và E, BD = BA, CE = CA ( H.9.52) a) So sánh

Xem chi tiết

Bài 9.32 trang 83

Cho ba điểm phân biệt thẳng hàng A, B, C. Gọi d là đường thẳng vuông góc với AB tại A. Với điểm M thuộc d, M khác A, vẽ đường thẳng CM. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CM, cắt d tại N. Chứng minh đường thẳng BM vuông góc với đường thẳng CN.

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 79, 80, 81

Vẽ tam giác ABC và 3 đường cao của nó. Quan sát hình và cho biết, ba đường cao đó có cùng đi qua một điểm hay không ?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 74,75

Mỗi tam giác có mấy đường phân giác?

Xem chi tiết

Bài 9.15 trang 71

Hỏi có tam giác nào với độ dài ba cạnh là 2,5 cm; 3,4 cm và 6 cm không? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 9.10 trang 69

Cho các bộ ba đoạn thẳng có độ dài như sau: a) 2 cm, 3 cm, 5 cm b) 3 cm, 4 cm, 6 cm c) 2 cm, 4 cm, 5 cm. Hỏi bộ ba nào không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? Vì sao? Với mỗi bộ ba còn lại, hãy vẽ một tam giác có độ dài ba cạnh được cho trong bộ ba đó.

Xem chi tiết

Bài 9.6 trang 65

Chiều cao của tam giác ứng với một cạnh của nó có phải là khoảng cách từ đỉnh đối diện đến đường thẳng chứa cạnh đó không?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 61,62

Quan sát tam giác ABC trong Hình 9.4

Xem chi tiết

Bài 9.38 trang 84

Gọi AI và AM lần lượt là đường cao và đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC. Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất