Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ trang 10 SGK Toán 7 kết nối tri thức

Bình chọn:
4.3 trên 269 phiếu
Lý thuyết Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

1. Cộng và trừ hai số hữu tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mở đầu trang 10

Giả sử một khinh khí cầu bay lên từ mặt đất theo chiều thẳng đứng với vận tốc 0,8 m/s trong 50 giây. Sau đó nó giảm dần độ cao với vận tốc 5/9 m/s. Hỏi sau 27 giây từ khi hạ độ cao, khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 10,11,12

Nhắc lại quy tắc cộng và trừ hai phân số rồi thực hiện phép tính:...Viết các hỗn số và số thập phân trong phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:..

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 12, 13

Viết các hỗn số và số thập phân trong các phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:...Tính: ...Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 13

Tính: a) -6/18 + 18/27;b)..

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 13

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 13

Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 13

Tính một cách hợp lí. 0,65.78 + 2 1/5.2020 + 0,35.78 - 2,2.2020

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 13

Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

Xem lời giải