Giải câu hỏi mở đầu trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Giả sử một khinh khí cầu bay lên từ mặt đất theo chiều thẳng đứng với vận tốc 0,8 m/s trong 50 giây. Sau đó nó giảm dần độ cao với vận tốc \(\dfrac{5}{9}\) m/s. Hỏi sau 27 giây từ khi hạ độ cao, khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính độ cao cao nhất khinh khí cầu đạt được

+ Tính khoảng cách khinh khí cầu di chuyển sau 27 giây giảm độ cao

+ Tính độ cao so với mặt đất

Lời giải chi tiết

Độ cao cao nhất khinh khí cầu đạt được là: 0,8 . 50 = 40 (m)

Khoảng cách khinh khí cầu di chuyển sau 27 giây giảm độ cao là: \(\dfrac{5}{9}\).27 = 15 (m)

Vậy sau 27 giây từ khi hạ độ cao, khinh khí cầu cách mặt đất: 40 – 15 = 35 (m)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm