Giải bài 1.3 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Các điểm A,B,C,D (H.1.7) biểu diễn những số hữu tỉ nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số vạch chia và khoảng cách từ gốc O đến điểm đó là bao nhiêu phần.

Các điểm nằm bên trái gốc O biểu diễn số hữu tỉ âm; các điểm nằm bên phải gốc O biểu diễn số hữu tỉ dương.

Lời giải chi tiết

Điểm A biểu diễn số \(\frac{{ - 7}}{6}\)

Điểm B biểu diễn số \(\frac{{ - 2}}{6} = \frac{{ - 1}}{3}\)

Điểm C biểu diễn số \(\frac{3}{6} = \frac{1}{2}\)

Điểm D biểu diễn số \(\frac{8}{6} = \frac{4}{3}\)


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm