Giải bài 7.12 trang 33 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc: x^2 – 3^x + 2 và 4x^3 – x^2 + x - 1

Đề bài

Tìm tổng của hai đa thức sau bằng cách nhóm các hạng tử cùng bậc:

x2 – 3x + 2 và 4x3 – x2 + x - 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các hạng tử cùng bậc.

Lời giải chi tiết

Ta có: (x2 – 3x + 2) + (4x3 – x2 + x – 1)

=  x2 – 3x + 2 + 4x3 – x2 + x - 1

= 4x3 + (x2 – x2 ) + (-3x + x) + (2 – 1)

 = 4x3 – 2x + 1


Bình chọn:
4.7 trên 62 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí