Giải bài 2.8 trang 32 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Khi tìm căn bậc hai số học của một số tự nhiên ta thường phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn:

Vì \(324 = {2^2}{.3^4} = {({2.3^2})^2} = {18^2}\) nên \(\sqrt {324}  = 18\)

Tính căn bậc hai số học của 129 600.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích 129 600 ra thừa số nguyên tố, rồi đưa về dạng \({a^2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(129{\rm{ }}600 = {2^6}{.3^4}{.5^2} = {({2^3}{.3^2}.5)^2} = {360^2}\) nên \(\sqrt {129600}  = 360\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm