Giải bài 2.10 trang 32 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005.

a) 3;                                        b) 41;                                 c) 2 021

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Bấm máy tính tìm căn bậc hai số học.

* Làm tròn theo quy tắc làm tròn số thập phân.

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

    + Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

    +Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hoặc bằng 5

- Đối với chữ số sau hàng làm tròn:

    + Bỏ đi nếu ở phần thập phân;

    + Thay bằng các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên

Lời giải chi tiết

Làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005 tức là làm tròn đến hàng phần trăm.

\(\begin{array}{l}a)\sqrt 3  = 1,73205.... \approx 1,73\\b)\sqrt {41}  = 6,40312.... \approx 6,40\\c)\sqrt {2021}  = 44,95553.... \approx 44,96\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm