Giải bài 2.6 trang 32 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho biết \({153^2} = 23409\). Hãy tính \(\sqrt {23409} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^2} = a\) thì \(\sqrt a  = x\) (x > 0)

Lời giải chi tiết

\(\sqrt {23409} \) = 153.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm