Giải bài 2.7 trang 32 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Từ các số là bình phương cảu 12 số tự nhiên đầu tiên, em hãy tìm căn bậc hai số học của các số sau:

a) 9;                                        b) 16;

c) 81;                                      d) 121

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^2} = a\) thì \(\sqrt a  = x\) (x > 0)

Lời giải chi tiết

a) Vì \({3^2} = 9\) nên \(\sqrt 9  = 3\)

b) Vì \({4^2} = 16\) nên \(\sqrt {16}  = 4\)

c) Vì \({9^2} = 81\) nên \(\sqrt {81}  = 9\)

d) Vì \({11^2} = 121\) nên \(\sqrt {121}  = 11\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm