Giải mục 3 trang 30, 31 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Sử dụng máy tính cầm tay tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005, nếu cần).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 2

Sử dụng máy tính cầm tay tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005, nếu cần).

\(a)\sqrt {15} ;b)\sqrt {2,56} ;c)\sqrt {17256} ;d)\sqrt {793881} \)

Phương pháp giải:

+ Bước 1: Bấm máy tính, tính các căn bậc hai.

+ Bước 2: Xác định hàng làm tròn.

+ Bước 3: Làm tròn theo quy tắc làm tròn số thập phân.

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

    + Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

    +Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hoặc bằng 5

- Đối với chữ số sau hàng làm tròn:

    + Bỏ đi nếu ở phần thập phân;

    + Thay bằng các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên

Lời giải chi tiết:

Độ chính xác 0,005 tức là ta cần làm tròn đến hàng phần trăm

\(\begin{array}{l}a)\sqrt {15}  \approx 3,87\\b)\sqrt {2,56}  = 1,6\\c)\sqrt {17256}  \approx 131,36\\d)\sqrt {793881}  = 891\end{array}\)

Vận dụng 2

Kim tự tháp Kheops là công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới. Để xây dựng được công trình này, người ta phải sử dụng tới hơn 2,5 triệu mét khối đá, với diện tích đáy lên tới 52 198,16 m2.

(Theo khoahoc.tv)

Biết rằng đáy của kim tự tháp Kheops có dạng một hình vuông. Tính độ dài cạnh đáy của kim tự tháp này (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải:

Tính cạnh a của hình vuông có diện tích S: \(a = \sqrt S \)

Làm tròn theo quy tắc làm tròn số thập phân.

- Đối với chữ số hàng làm tròn:

    + Giữ nguyên nếu chữ số ngay bên phải nhỏ hơn 5;

    +Tăng 1 đơn vị nếu chữ số ngay bên phải lớn hơn hoặc bằng 5

- Đối với chữ số sau hàng làm tròn:

    + Bỏ đi nếu ở phần thập phân;

    + Thay bằng các chữ số 0 nếu ở phần số nguyên

Lời giải chi tiết:

Độ dài cạnh đáy của kim tự tháp này là: \(\sqrt {52198,16}  \approx 228,469\)(m)

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được: 228,5 m.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm