Giải bài 4.7 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Các số đo x, y, z trong mỗi tam giác vuông dưới đây bằng bao nhiêu độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng ba góc trong 1 tam giác bằng 180 độ => Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng 90 độ

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(x + {60^o} = {90^o} \Rightarrow x = {30^o}\)

\(y + {50^o} = {90^o} \Rightarrow y = {40^o}\)

\(z + {45^o} = {90^o} \Rightarrow z = {45^o}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu