Giải bài 4.9 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho Hình 4.25, biết \(\widehat {DAC} = {60^\circ },AB = AC,DB = DC\). Hãy tính \(\widehat {DAB}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh hai tam giác ADB và tam giác ADC bằng nhau

Từ đó suy ra số đo \(\widehat {DAB}\).

Lời giải chi tiết

Xét tam giác ADB và tam giác ADC C có:

AB=AC(gt)

DB=DC(gt)

AD chung

\( \Rightarrow \)\(\Delta ADB = ADC\)(c.c.c)

\( \Rightarrow \)\(\widehat {DAB} = \widehat {DAC} = {60^o}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu