Giải bài 4.8 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Tính số đo góc còn lại trong mỗi tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra tam giác nào là tam giác vuông.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Tổng ba góc của 1 tam giác bằng 180 độ

-          Tam giác vuông là tam giác có góc bằng 90 độ.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\)(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

\(\Rightarrow \widehat A + {25^o} + {35^o} = {180^o} \Rightarrow \widehat A = {120^o}\)

\(\widehat D + \widehat E + \widehat F = {180^o}\)(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

\(\Rightarrow {55^o} + {65^o} + \widehat F = {180^o} \Rightarrow \widehat F = {60^o}\)

\(\widehat M + \widehat N + \widehat P = {180^o} \)(Định lí tổng 3 góc trong một tam giác)

\(\Rightarrow {55^o} + {35^o} + \widehat P = {180^o} \Rightarrow \widehat P = {90^o}\)

Vậy tam giác MNP vuông tại P


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu