Giải bài 4.11 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho \(\Delta ABC = \Delta DEF\). Biết rằng \(\widehat A = {60^\circ },\hat E = {80^\circ }\), tính số đo các góc B, C, D, F.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

+ Tổng ba góc trong 1 tam giác bằng 180 độ

+ Các cặp cạnh tương ứng trong 2 tam giác bằng nhau thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Do 2 tam giác \(\Delta ABC = \Delta DEF\) nên:

\(\widehat B = \widehat E = {80^o}\)

\(\widehat D = \widehat A = {60^o}\)

Xét tam giác ABC có:

\(\begin{array}{l}\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \\ \Rightarrow 60^\circ  + 80^\circ  + \widehat C = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat C = 180^\circ  - 60^\circ  - 80^\circ  = 40^\circ \end{array}\)

Do 2 tam giác \(\Delta ABC = \Delta DEF\) nên \(\widehat C = \widehat F = 40^\circ \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu