Giải bài 4.2 trang 62 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Trong các tam giác (H.4.7), tam giác nào là tam giác nhọn, tam giác tù?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tam giác nhọn là tam giác có số đo cả 3 góc nhỏ hơn 90 độ.

Tam giác tù là tam giác có một góc lớn hơn 90 độ.

Tam giác vuông là tam giác có một góc bằng 90 độ

Lời giải chi tiết

+) Ta có:

 \(\begin{array}{l}\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\\ \Rightarrow {50^o} + \widehat B + {40^o} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat B = {90^o}\end{array}\)

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông.

+)

\(\begin{array}{l}\widehat D + \widehat E + \widehat F = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat D + {55^o} + {63^o} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat B = {62^o}\end{array}\)

Vậy tam giác DEF là tam giác nhọn.

+)

\(\begin{array}{l}\widehat M + \widehat N + \widehat P = {180^o}\\ \Rightarrow {50^o} + \widehat D + {30^o} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat B = {100^o}\end{array}\)

Vậy tam giác DEF là tam giác tù.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm