Lý thuyết Tổng các góc trong một tam giác SGK Toán 7 - Kết nối tri thức


1. Định lí tổng 3 góc của tam giác

1. Định lí tổng 3 góc của tam giác

Tổng các góc của một tam giác bằng 180 độ.

Chú ý: + Tam giác có ba góc đều nhọn gọi là tam giác nhọn

+ Tam giác có 1 góc tù gọi là tam giác tù

+ Tam giác có 1 góc vuông gọi là tam giác vuông

Ví dụ:

Tam giác MNP vuông tại M có:

-          2 cạnh MN và MP là 2 cạnh góc vuông, cạnh NP là cạnh huyền

-          2 góc nhọn có tổng số đo là 90 độ

2. Góc ngoài tam giác

Góc ngoài tam giác là góc kề bù với một góc trong tam giác.

Ví dụ:

Góc ACx là góc ngoài tại C của tam giác ABC.

Tính chất:

Góc ngoài của một tam giác có số đo bằng tổng số đo của hai góc trong không kề với nó.


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí