Giải câu hỏi trang 60, 61, 62 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Vẽ tam giác MNP bất kì, đo ba góc của tam giác đó. - Tổng số đo ba góc của tam giác MNP bằng bao nhiêu? - So sánh kết quả của em với các bạn và rút ra nhận xét.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Vẽ tam giác MNP bất kì, đo ba góc của tam giác đó.

- Tổng số đo ba góc của tam giác MNP bằng bao nhiêu?

- So sánh kết quả của em với các bạn và rút ra nhận xét.

Phương pháp giải:

Dùng thước đo góc đo ba góc của tam giác MNP rồi trả lời câu hỏi.

Từ đó rút ra nhận xét về tổng ba góc của một tam giác.

Lời giải chi tiết:

Tổng số đo ba góc của tam giác MNP bằng 180 độ.

=> Tổng ba góc của một tam giác bất kì bằng 180 độ.

HĐ 2

Cắt một hình tam giác bằng giấy bất kì (H.4.2a). Đánh dấu ba góc là x, y, z. Cắt hai góc y, z và ghép lên góc \(x\) như Hình \(4.2\;{\rm{b}}\). Từ đó, em hãy dự đoán tổng số đo các góc x, y, z của tam giác ban đầu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 4.2b để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Tổng số đo các góc x,y,z của tam giác ban đầu bằng số đo của góc bẹt và bằng 180 độ.

Câu hỏi 1

Trở lại tình huống mở đầu, tổng ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác (chẳng hạn tại B trong Hình 4.1) bằng bao nhiêu độ? Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

Phương pháp giải:

Quan sát điểm B trong hình 4.1 và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Tổng ba góc tại mỗi đỉnh chung của ba tam giác bằng 180 độ.

Ba điểm A,B,C có thẳng hàng.

Luyện tập

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính tổng hai góc B và C.

Phương pháp giải:

Áp dụng định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết:

Do tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ nên:

\(\begin{array}{l}\widehat A + \widehat B + \widehat C = {180^o}\\{90^o} + \widehat B + \widehat C = {180^o}\\\widehat B + \widehat C = {180^o} - {90^o}\\\widehat B + \widehat C = {90^o}\end{array}\)

Vận dụng

Cho tam giác ABC và Cx là tia đối của tia CB (H.4.5)

Chứng minh rằng \(\widehat {ACx} = \widehat {BAC} + \widehat {CBA}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng định lí: Tổng số đo 3 góc trong 1 tam giác bằng 180 độ.

Số đo góc bẹt bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\widehat {ACB} + \widehat {ACx} = {180^o}\, \Rightarrow \widehat {ACx} = 180 - \widehat {ACB}\)

            \(\widehat {BAC} + \widehat {CBA} + \widehat {ACB} = {180^o} \Rightarrow \widehat {BAC} + \widehat {CBA} = {180^o} - \widehat {ACB}\)

Vậy \(\widehat {ACx} = \widehat {BAC} + \widehat {CBA}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm