Giải bài 4.5 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Trong Hình 4.19, hãy chỉ ra hai cặp tam giác bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chỉ ra hai cặp tam giác có độ dài ba cặp cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết

+)Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta CDA\) có:

AB=CD

DB chung

BC=AD

\(\Rightarrow \Delta ABC\)=\(\Delta CDA\)(c.c.c)

+)Xét \(\Delta ABD\) và \(\Delta CDB\) có:

AB=CD

DB chung

AD=CB

\(\Rightarrow \Delta ABD\)=\(\Delta CDB\)(c.c.c)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm