Giải bài 4.4 trang 67 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho tam giác ABC và DEF như hình 4.18. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

(1)\(\Delta ABC = \Delta DEF\)

(2) \(\Delta ACB = \Delta EDF\)

(3) \(\Delta BAC = \Delta DFE\)

(4)\(\Delta CAB = \Delta DEF\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ chỉ ra các cặp cạnh bằng nhau từ đó suy ra thứ tự đỉnh của hai tam giác bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Xét tam giác \(\Delta ACB\) và \(\Delta EDF\)có:

\(\begin{array}{l}AC = ED\\AB = EF\\CB = DF\end{array}\)

Suy ra \(\Delta ACB = \Delta EDF\)(c.c.c)

Vậy khẳng định (2) đúng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm