Chương 2: Thời kì nguyên thủy-SBT-CTST

Bình chọn:
4.9 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 12 sách bài tập Lịch sử và Địa lý 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. Vượn người xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy điền những từ hoặc cụm từ phù hợp vào chỗ trống để thể hiện sự xuất hiện của Người tỉnh khôn trong quá trình tiến hoá.

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

So sánh sự khác nhau giữa Người tối cổ và Người tinh khôn để làm rõ quá trình tiến hoá của loài người theo bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 13 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai. Người tối cổ xuất hiện khá muộn ở Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy nối các dữ kiện ở các cột A, B, C với nhau để thể hiện các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy điền những từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để thể hiện sự phát triển trong cách thức lao động của người nguyên thuỷ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14,15 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh mô phỏng một khu vực cư trú của người nguyên thuỷ ở trang 15, em hãy ghi chú từng cảnh trong đời sống của họ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy đặt các câu hỏi về những điều mà em muốn biết liên quan đến đời sống của người nguyên thuỷ (Gợi ý: Người nguyên thuỷ làm thế nào để tạo ra lửa? Họ dùng lửa để làm gì?,...).

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hãy tưởng tượng em đang ở trong một khu rừng già, xa xôi, hoang vắng, chỉ có cây cối, hang đá, thú rừng và không có các vật dụng thời hiện đại như bật lửa, diêm, điện thoại di động, áo mưa, lương thực,... Làm thế nào để em có thể tồn tại?

Xem lời giải

Bài 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy thiết kế một bảng thực đơn của Người tối cổ. Những thức ăn nào phổ biến với họ mà ngày nay chúng ta vẫn còn sử dụng?

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn và khoanh tròn vào chữ cái ứng với câu trả lời mà em cho là đúng. 1. Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình cờ phát hiện ra kim loại nào? A. Đồng đỏ. C. Kẽm. B. Thiếc. D. Chì.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Người nguyên thuỷ đã có nhiều phát minh ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của loài người. Dựa vào những hình vẽ bên dưới, em hãy nêu tên và đưa ra những từ khoá về ý nghĩa của những phát minh đó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy điền những từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để bước đầu giải thích tại sao xã hội nguyên thuỷ ở phương Đông phân hoá không triệt để.

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Đọc đoạn văn mô tả về khu mộ thuyền Việt Khê dưới đây, em thấy có điểm gì khác nhau giữa các ngôi mộ ở Việt Khê? Tại sao lại có sự khác nhau đó?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất