Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời - SBT

Bình chọn:
4.6 trên 108 phiếu
Bài 1 trang 18 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào hình 5.1, hãy điền tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự từ 1 đến 8.

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào bảng 5.1, hãy sắp xếp thứ hạng của Trái Đất theo các tiêu chí: vị trí (xa dần Mặt Trời), nhiệt độ (tăng dần), kích thước (tăng dần) so với các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời rồi điền vào bảng bên dưới.

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung bên dưới đây, hãy điền các chữ cái A, B, C, D vào sơ đồ sao cho phù hợp. A. Phù hợp cho sự sống. B. Trái Đất tự quay quanh trục. C. Trái Đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp. D. Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km.

Xem lời giải

Bài 4 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong đoạn sau để mô tả vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Trong hệ Mặt Trời có ... hành tinh. Tính từ Mặt Trời trở ra, Trái Đất đứng vị trí thứ ... Trái Đất cách ... 149,6 triệu km. Khoảng cách này cùng với sự tự quay giúp Trái Đất nhận được ... và ... phù hợp cho sự sống phát sinh và phát triển.

Xem lời giải

Bài 5 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Chọn đáp án đúng. 1. Trái Đất có dạng hình gì? A. Tròn. B. Cầu. C. Elip. D. Vuông. 2. Nội dung nào sau đây không đúng với vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời? A. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra. B. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời. C. Khoảng cách đến Mặt Trời gần 150 triệu km. D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.

Xem lời giải

Bài 1 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền các nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) trong hình sau để thể hiện chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Xem lời giải

Bài 2 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có sự luân phiên ngày đêm không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 21 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Nếu Trái Đất không tự quay quanh trục thì có sự luân phiên ngày đêm không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào hình 6.4 trong SGK, hãy điền múi giờ và số giờ lệch so với múi giờ Hà Nội của các thành phố trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Căn cứ vào hình 6.1 và các kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau, biết rằng giờ quốc tế (GMT) là 12 giờ ngày 01/10/2020.

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy tính giờ của một số địa phương sau, biết rằng Việt Nam thuộc múi giờ thứ 7. - Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Luân Đôn (Anh) múi giờ số 0 sẽ là ... giờ ngày ...tháng 7 năm 2020. - Khi Hà Nội đang là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 7 năm 2020 thì lúc đó Tô-ky-ô (Nhật Bản, múi giờ số 8) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020; ở Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ, múi giờ -5) sẽ là ... giờ ngày ... tháng 7 năm 2020.

Xem lời giải

Bài 7 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 6.2, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) để thể hiện sự lệch hướng của các vật chuyển động theo chiều kinh tuyến. - Từ 1 đến 2 lệch về phía ... - Từ 3 đến 4 lệch về phía ... - Từ 5 đến 6 lệch về phía ... - Từ 7 đến 8 lệch về phía ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 23 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong câu sau đây để thể hiện sự lệch hướng của các vật thể chuyển động. Các vật thể chuyển động theo chiều kinh tuyến sẽ bị lệch về phía bên ... ở bán cầu ..., lệch về phía bên ... ở bán cầu ... so với hướng ban đầu.

Xem lời giải

Bài 9 trang 24 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng. 1. Ý nào sau đây không đúng với chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất? 2. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của các vật theo chiều kinh tuyến? 3. Nguyên nhân nào sau đây làm cho mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm luân phiên nhau? 4. Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ, vậy mỗi khu vực giờ rộng bao nhiêu độ kinh tuyến? 5. Khi khu vực giờ gốc (GMT) là 12 giờ thì ở nước ta là mấy giờ? 6. Khi Hà Nội là

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền nội dung phù hợp với đặc điểm chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau: Bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thì ... nên là mùa ... Ngược lại, bán cầu nào ngả về phía Mặt Trời ít hơn sẽ ... nên là mùa ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền tên mùa vào chỗ trống (...) trong các câu sau sao cho phù hợp. - Khi bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa ..., còn bán cầu Nam sẽ là mùa ... - Khi bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời thì bán cầu Bắc sẽ là mùa ..., còn bán cầu Nam sẽ là mùa ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền tên các mùa vào bảng sau sao cho phù hợp với thứ tự mùa trong năm.

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền tên các mùa vào chỗ trống (...) trong hình sau đây sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy điền các ngày bắt đầu và kết thúc các mùa ở bán cầu Bắc vào bảng sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất