Giải bài 5 trang 20 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Chọn đáp án đúng. 1. Trái Đất có dạng hình gì? A. Tròn. B. Cầu. C. Elip. D. Vuông. 2. Nội dung nào sau đây không đúng với vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời? A. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra. B. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời. C. Khoảng cách đến Mặt Trời gần 150 triệu km. D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.

Đề bài

Chọn đáp án đúng.

1. Trái Đất có dạng hình gì?

A. Tròn.

B. Cầu.

C. Elip.

D. Vuông.

2. Nội dung nào sau đây không đúng với vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời?

A. Nằm ở vị trí thứ ba từ Mặt Trời trở ra.

B. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời.

C. Khoảng cách đến Mặt Trời gần 150 triệu km.

D. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp cho sự sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Trái Đất có dạng hình cầu.

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ ba tính từ khoảng cách xa dần Mặt Trời.

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km.

- Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời phù hợp để sự sống tồn tại và phát triển.

Lời giải chi tiết

B. Nằm ở vị trí thứ ba từ ngoài vào Mặt Trời.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch Sử và Địa Lí lớp 6- CTST - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí