Chương 5 Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X - Sách bài tập

Bình chọn:
4.6 trên 41 phiếu
Bài 1 trang 45 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy nối các dữ kiện phù hợp ở các cột A, B, C, D và viết lại thành câu về sự ra đời của hai nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy xác định các mốc thời gian gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng của thời kì Văn Lang, Âu Lạc theo bảng dưới đây.

Xem lời giải

Bài 3 trang 46sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 14.2 trong SGK, em hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống về tổ chức của nhà nước Văn Lang.

Xem lời giải

Bài 4 trang 46 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 14.3 và sơ đồ 14.4 trong SGK, tưởng tượng là một hướng dẫn viên du lịch, em sẽ chọn giới thiệu điều gì về di tích thành Cổ Loa? Hãy viết một đoạn văn ngắn về điều em muốn nói.

Xem lời giải

Bài 5 trang 46 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về tổ chức nhà nước Văn Lang

Xem lời giải

Giải bài 1 trang 47 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hiện vật nào tiêu biểu cho tài năng và kĩ thuật chế tác đổ đồng của con người thời kì Văn Lang, Âu Lạc?

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về đời sống vật chất và tỉnh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.

Xem lời giải

Giải bài 3 trang 48 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Kể tên những phong tục của cư dân Văn Lang, Âu Lạc còn được lưu giữ đến ngày nay.

Xem lời giải

Giải bài 4 trang 48 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Để “đọc” được những hình chạm khắc trên trống đồng thời kì văn hoá Đông Sơn thật sự không đơn giản.

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo. Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì? A. Chia đất nước ta thành các quận, cử quan lại đến cai trị. B. Chiếm đoạt ruộng đất, bắt dân ta cống nạp sản vật quý, hương liệu, vàng bạc,... C. Tăng cường thuế khoá và lao dịch nặng nề. D. Tìm cách xoá bỏ những phong tục tập quán của người Việt.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong cột A, em hãy đánh dấu (X) vào cột B các chính sách thể hiện chính sách đồng hoá về văn hoá của chính quyền đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy điển vào chỗ trống những từ và cụm từ thể hiện chính sách bóc lột kinh tế của chính quyền phong kiến đô hộ phương Bắc đối với nước ta.

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hoàn thành sơ đồ tư duy theo mẫu bên dưới về các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với Giao Châu – An Nam trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 5 trang 52 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin ở cột A, em hãy điền vào cột B tên của các chính sách cai trị trong lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hoá của chính quyền phong kiến phương Bắc ở nước ta.

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào mục 1 phần II trong SGK, em hãy vẽ một sơ đồ tư duy theo gợi ý bên dưới để trình bày về tình hình kinh tế của nước ta trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại? A. Những cuộc đấu tranh chống lại phong kiến phương Bắc. B. Tiếng Việt, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, phong tục tập quán vẫn được bảo tồn. C. Đứng đầu là xã là tù trưởng, hào trưởng người Việt. D. Lễ hội diễn ra thường xuyên.

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Theo em, trong các chính sách về văn hoá, xã hội của chính quyền đô hộ phương Bắc, chính sách nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Chọn những từ cho sẵn để điển vào chỗ trống trong đoạn văn bên dưới. nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình; sáng tạo; Hán - Việt; Tiếng Việt; Thờ cúng tổ tiên; chủ động; làng Việt

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát tư liệu 17.5 và 17.6 trong SGK, em hãy cho biết yếu tố văn hoá nào du nhập từ bên ngoài đã được nhân dân ta tiếp thu có chọn lọc?

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Đánh dấu (X) vào cột B những đáp án đúng với nguyên nhân các triều đại phong kiến phương Bắc không thực hiện được mục đích đồng hoá nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất