Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thể kỉ X- Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.7 trên 86 phiếu
Bài 1 trang 59 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Chọn các dữ kiện điển vào chỗ trống Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường ...................... Nhân cơ hội đó, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở Hải Dương ngày nay đã đánh chiếm thành ….................. và tự xưng ........................

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy chọn Đúng hoặc Sai cho những câu bên dưới. Ghi Ð vào trước câu đúng, S trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 60 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo. Hai tư liệu dưới viết về trận Bạch Đằng năm 938. Cả hai đều được viết vào thế kỉ XIII - XV. Định kế rồi (Ngô Quyền) bèn cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước triều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo.

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Đánh giá về chiến thắng Bạch Đằng, hai bộ cổ sử lớn nhất của thời kì phong kiến Việt Nam viết như sau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Điền sự kiện vào các chỗ trống trong sơ đồ bên dưới

Xem lời giải

Bài 6 trang 62 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Dựa vào sơ đồ và các thông tin dưới đây, hãy sắp xếp thời gian, kết quả đúng với tên các cuộc đấu tranh giành độc lập mà em được tìm hiểu trong hai bài 18 và 19

Xem lời giải