Chương 5: Nước trên Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu
Bài 1 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Xác định những ý dưới đây đúng (Đ) hay sai (S) bằng cách đánh dấu X vào ô vuông tương ứng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 16.1, em hãy chọn và khoanh tròn từ dùng trong bảng dưới đây với số đã cho trên hình. 2. Đánh số các câu dưới đây theo thứ tự dùng để thể hiện vòng tuần hoàn lớn của nước. - Trời lại mưa. - Nước sông đổ vào đại dương. - Nước bốc hơi tạo thành mây. - Nước mưa đổ vào các dòng suối. - Trời nắng và đại dương ấm dần lên. - Nước suối đổ vào các dòng sông. 3. Trình bày vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 16.3 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình dưới đây, hãy chọn và điền các từ đã cho vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện quá trình hình thành băng hà.

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 16.3, 16.4, em hãy hoàn thành sơ dồ ở trang bên.

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc thông tin trong các ô dưới đây và xem hình 16.5 để trả lời các câu hỏi sau: Hãy chứng minh tầm quan trọng của nước. Giải thích vì sao cần phải bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt?

Xem lời giải

Bài 1 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy sử dụng những từ đã cho trong hộp và thông tin để hoàn thành những câu bên dưới. 1. ... là những nơi sông đổ nước vào biển hoặc một dòng sông khác. 2. ... là những dòng chảy nhỏ cung cấp nước cho sông. 3. ... là dòng chảy tách ra từ dòng sông chính. 4. ... là nơi hai hay nhiều con sông, suối gặp nhau để tạo nên một dòng chảy mới. 5. ... là nguồn cung cấp nước chính trên bề mặt cho sóng. 6. ... là nguồn cung cấp nước cho sông phổ biến trên thế giới.

Xem lời giải

Bài 2 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy nối các ý ở cột A phù hợp với ý ở cột B.

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đúng với ý đúng. 1. Dựa vào hình 17.1 trong SGK, những từ nào bên dưới không phải là bộ phận của một dòng sông lớn? (chọn nhiều đáp án). 2. Hồ trong hình 17.3 trong SGK là loại hồ nào sau đây? 3. Phụ lưu của một dòng sông 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về chi lưu của dòng sông? 5. Vùng đất nối giữa sông được gọi là gì (có thể chọn nhiều phương án).

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong Mục I. Bài 17 trong SGK và kiến thức của bản thân, em hãy hoàn thiện bảng sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện lượng nước và lượng mưa trung bình tháng tại trạm Đồng Tâm (sông Gianh, tỉnh Quảng Bình).

Xem lời giải

Bài 6 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào bảng 17.1 trong SGK, em hãy trả lời các câu hỏi về lưu lượng nước của sông Gianh tại trạm Đồng Tâm. - Số tháng mùa lũ - Số tháng mùa cạn - Lưu lượng nước trung bình mùa lũ - Lưu lượng nước trung bình mùa cạn - Chênh lệch lưu lượng nước trung bình của mùa lũ so với lưu lượng nước trung bình mùa cạn là ... lần.

Xem lời giải

Bài 7 trang 58 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào thông tin trong mục III. Bài 17 trong SGK, em hãy khoanh tròn chữ cái đúng với ý đúng. 1. Hồ Dầu Tiếng cung cấp nước cho bao nhiêu tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 2. Những mục đích sử dụng nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. cung cấp nước cho sinh hoạt. B. cung cấp nước cho nông nghiệp. C. cung cấp nước cho du lịch. D. cung cấp nước cho công nghiệp. 3. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ là (chọn nhiều đáp án) A. sử dụng cho nhiều mục đích.

Xem lời giải

Bài 1 trang 59 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1.Dựa vào hình 18.1 trong SGK, hãy xác định vị trí tiếp giáp của các đại dương theo bảng sau: 2. Thu thâp số liệu về diện tích các đại dương để sắp xếp các đại dương theo thứ tự tăng dần về diện tích. 3. Hãy sử dụng bản đồ kết hợp tìm kiếm thông tin trên internet để tìm và điền tên các biển thuộc các đại dương vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 18.1 trong SGK, hãy xác định độ muối tương đối của các đại dương theo vĩ độ và điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Nối các sự kiện sau để hoàn thành sơ đồ về thủy triều. 2. Dựa vào hình 18.4 trong SGK để hoàn thành bảng thông tin về các dòng biển sau:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất