Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất - SBT

Bình chọn:
4.8 trên 47 phiếu
Bài 1 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Em hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp về đặc điểm của các tầng đất. 2. Em hãy điền các tầng đất vào hình cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 62 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào biểu đồ hình 19.1 trong SGK, điền vào chỗ trống tỉ lệ các thành phần chủ yếu trong đất: - Nước: - Chất hữu cơ: - Không khí: - Chất vô cơ:

Xem lời giải

Bài 3 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 chân trời sáng tạo

Dựa vào nội dung trong SGK, hãy điền các nhân tố hình thành đất còn thiếu vào bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 63 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 19.4 trong SGK, em hãy điền một số nhóm đất chính theo lục địa vào bảng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 64 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 19.2 và 19.3, em hãy nhận xét sự khác biệt về độ dày của đất ở vùng khí hậu ôn đới và vùng khí hậu nhiệt đới.

Xem lời giải

Bài 1 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Ghép cặp các loài thực vật ở cột A với đới thiên nhiên ở cột B sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào các hình sau, em hãy phân chia và điền một số loài động vật theo môi trường trên cạn và dưới nước vào bảng.

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 20.3 và bảng thông tin trong SGK, em hãy nêu một số đặc điểm của các đới thiên nhiên trên thế giới và kể tên các châu lục thuộc đới thiên nhiên đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bảng thông tin trong SGK, ghép cặp rừng nhiệt đới ở cột A với các quốc gia ở cột B cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 20.4 trong SGK và hình 20.2, em hãy điền tên các tầng của rừng nhiệt đới và loài thực vật đặc trưng ở mỗi tầng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương. Liệt kê những hoạt động em sẽ làm để tìm hiểu, trải nghiệm và vận dụng thông qua tài liệu và tham quan địa phương.

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương (tìm hiểu về tài nguyên rừng). Dựa vào nội dung trang 70 và 71, em hãy điền thông tin vào chỗ trống sau: - Diện tích rừng từ 1945 - 2015 có xu hướng: - Tỉ lệ che phủ rừng có xu hướng: - Vùng có diện tích rừng bị che phủ nhiều nhất thời kì 1995 - 2009: - So sánh tổng diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên tính đến năm 2018: - Tỉ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 so với năm 2005:

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất