Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam- Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu
Bài 1 trang 66 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy nối các dữ liệu dưới đây sao cho phù hợp. Địa bàn chủ yếu của vương quốc cổ Phù Nam thuộc Nam Bộ ngày nay.

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy hoàn thành sơ đồ bên dưới:

Xem lời giải

Bài 3 trang 67sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy lựa chọn các dữ kiện bên dưới để điền vào chỗ trống. Đời sống hằng ngày gắn bó với....................... là đặc trưng dễ nhận biết nhất của văn hoá Phù Nam. Người Phù Nam ở................, làm nhà trên kênh rạch, xây .................. ở những vùng đất nổi, đi lại chủ yếu bằng mảng,................

Xem lời giải

Bài 4 trang 67sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Những sản phẩm thủ công nghiệp thể hiện đặc trưng của vùng văn hoá sông nước là: A. tượng Phật bằng gỗ. B. đồ trang sức bằng vàng. C. ấm vòi cổ ngỗng và cà ràng. D. ấm đất nung.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Đọc tư liệu sau và đưa ra giả định của em về những nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến mất của cảng thị Óc Eo thế kỉ VII.

Xem lời giải