Bài 11: La Mã cổ đại - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Bài 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Rô-ma là thủ đô của quốc gia nào hiện nay? Pháp, Đức, I-ta-li-a, Anh.

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

So sánh sự giống nhau và khác nhau về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Ốc-ta-vi-út Xê-da nổi tiếng ở La Mã cổ đại vì điều gì? A. Người giết Giu-li-út Xê-da. B. Người thành lập thành phố Rô-ma. C. Hoàng đế đầu tiên của đế chế La Mã. D. Hoàng đế cuối cùng của đế chế La Mã.

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hãy hoàn thiện hồ sơ về nhân vật lịch sử sau đây.

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Bê tông là một trong những phát minh tiêu biểu của người La Mã. Em hãy lập một hồ sơ về thành tựu này theo các mục sau đây.

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết ý nghĩa của những từ khoá sau đây. Đế chế, Viện Nguyên Lão, Ốc-ta-vi-út Xê-da, Chữ La-tinh, Đấu trường Cô-li-dê

Xem lời giải