Bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu
Bài 1 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Xác định những ý dưới đây đúng (Đ) hay sai (S) bằng cách đánh dấu X vào ô vuông tương ứng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

1. Dựa vào hình 16.1, em hãy chọn và khoanh tròn từ dùng trong bảng dưới đây với số đã cho trên hình. 2. Đánh số các câu dưới đây theo thứ tự dùng để thể hiện vòng tuần hoàn lớn của nước. - Trời lại mưa. - Nước sông đổ vào đại dương. - Nước bốc hơi tạo thành mây. - Nước mưa đổ vào các dòng suối. - Trời nắng và đại dương ấm dần lên. - Nước suối đổ vào các dòng sông. 3. Trình bày vòng tuần hoàn lớn của nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Dựa vào hình 16.3 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình dưới đây, hãy chọn và điền các từ đã cho vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện quá trình hình thành băng hà.

Xem lời giải

Bài 5 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 16.3, 16.4, em hãy hoàn thành sơ dồ ở trang bên.

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy đọc thông tin trong các ô dưới đây và xem hình 16.5 để trả lời các câu hỏi sau: Hãy chứng minh tầm quan trọng của nước. Giải thích vì sao cần phải bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt?

Xem lời giải