Bài 4: Xã hội nguyên thủy- Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.4 trên 81 phiếu
Bài 1 trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy nối các dữ kiện ở các cột A, B, C với nhau để thể hiện các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy điền những từ hoặc cụm từ vào chỗ trống để thể hiện sự phát triển trong cách thức lao động của người nguyên thuỷ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14,15 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh mô phỏng một khu vực cư trú của người nguyên thuỷ ở trang 15, em hãy ghi chú từng cảnh trong đời sống của họ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 16 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh dưới đây, hãy đặt các câu hỏi về những điều mà em muốn biết liên quan đến đời sống của người nguyên thuỷ (Gợi ý: Người nguyên thuỷ làm thế nào để tạo ra lửa? Họ dùng lửa để làm gì?,...).

Xem lời giải

Bài 5 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Hãy tưởng tượng em đang ở trong một khu rừng già, xa xôi, hoang vắng, chỉ có cây cối, hang đá, thú rừng và không có các vật dụng thời hiện đại như bật lửa, diêm, điện thoại di động, áo mưa, lương thực,... Làm thế nào để em có thể tồn tại?

Xem lời giải

Bài 6 trang 17 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo

Em hãy thiết kế một bảng thực đơn của Người tối cổ. Những thức ăn nào phổ biến với họ mà ngày nay chúng ta vẫn còn sử dụng?

Xem lời giải